報名熱線:

19962697931(總部)

0512—62985666(東方之門)

0512—62985066(文化宮)

0512—62985988(獅山路)

0512—62985985(方洲路)

0512—62985036(吳江)


官方微信:

蘇勝家長(cháng)荟        直播好姑娘蘇勝教育

2 2


教育熱點

小學(xué)語文1-6年級重要知識點最全彙總

>>>拼音<<<


字母表(音序表)

Aa B b Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm 直播藝術Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz (其姐姐飄雪實就(jiù)是英語26個字母的大小寫,隻是讀音不同)


音節

音節由聲母、韻母和聲調三個部分組成(chéng)

(三拼音節還(hái)包括:介母)


聲母

b p m f d t n l g k h j q x zh chTV飄雪 sh r z c s y w


韻母

1、單韻母:

a o e i u ü (6個)

2、複韻母:

ai、ei、ui、ao、ou、iu、ie、üe、er(9個)

3、鼻韻母:

(前鼻音)an、 en、 in、un 、ün

(後(hòu)鼻音)ang、eng、ing、ong


整體認讀音節

zhi 、chi、shi、ri、zi、ci、si、ye、yi、yi丁香花影院n、ying、wu、yu、yue、yun、yuan(16個)


标調規則

有a别放過(guò),沒(méi)a找o、e,i、u并列标在後(hòu)成全直播,這(zhè)樣(yàng)标調準沒(méi)錯!


拼寫需注意的事(shì)項

1、j、q、x遇到(dào)ü ,兩(liǎng)個小點要拿去

2、句子開(kāi)頭的首字母要大寫;漢語人名的開(kāi)頭字母要大寫國語視頻;專有名詞的開(kāi)頭字母要大寫例:Beijing;文章标題開影院視頻(kāi)頭字母要大寫


>>>詞語<<<(一)帶反義詞的成(chéng)語

遠近聞名、黑白相間、輕重倒置、左右為難

黑白分明、舍近求遠、因小失大、頭重腳輕

積少成(chéng)多、舍本逐末、貪小失大、異口同聲

左鄰右舍、裡(lǐ)應外合、大同小異、小題大做

大呼小叫(jiào)、左膀右臂、前因後(hòu)果、前仰後(hòu)合中文版中文版

大驚小怪、南轅北轍


(三)帶數字的成(chéng)語

一本正經(jīng)、二話不說(shuō)、三心二意、四面(miàn)八方成全動漫

五顔六色、六神無主、七嘴八舌、八仙過(guò)海

九牛一毛、十全十美、百發(fā)百中、千方百計

萬紫千紅


(四)八字成(chéng)語

千裡(lǐ)之行,始于足下

百尺竿頭,更進(jìn)一步

耳聽為虛,眼見為實

人無完人,金無足赤

尺有所短,寸有所長(cháng)

一葉障目,不見泰山


(五)曆史故事(shì)的成(chéng)語

聞雞起(qǐ)舞(祖逖)、驚弓之鳥(更羸)

畫龍點睛(張僧繇)、胸有成(chéng)竹(文與可)

杏林春滿(董奉)、紙上談兵(趙括)


(六)神話故事(shì)的成(chéng)語

盤古開(kāi)天、誇父追日、嫦娥奔月

女娲補天、後(hòu)羿射日、精衛填海


(七)寓言故事(shì)的成(chéng)語

刻舟求劍、拔苗助長(cháng)、守株待兔、亡羊補牢

南轅北轍、買椟還(hái)珠、坐井觀天


(八)關于春天的詞語

春回大地、萬物複蘇、柳綠花紅

莺歌燕舞、冰雪融化、泉水丁冬

百花齊放、百鳥争鳴、春暖花開(kāi)

春風拂面(miàn)


(九)關于秋天的詞語

金秋時(shí)節、層林盡染、疊翠流金

天高雲淡、大雁南飛、秋高氣爽

五谷豐登、瓜果飄香、春華秋實

秋收冬藏


(十)關于團結的詞語

同心協力、衆志成(chéng)城、萬衆一心、戰無不勝


(十一)關于取長(cháng)補短的詞語

人外有人、天外有天、博采衆長(cháng)、多多益善


(十二)關于學(xué)習的詞語

勤學(xué)好(hǎo)問、好(hǎo)學(xué)不倦、讀書動漫在線百遍、其義自見

博覽群書、孜孜不倦、學(xué)而不厭、堅持不懈

業精于勤、專心緻志、聚精會(huì)神、廢寝忘食

竭盡全力、锲而不舍、腳踏實地


(十三)其他成(chéng)語

風餐露宿、日夜兼程、滿載而歸、如願以償

沒(méi)精打采、沉默不語、目不轉睛、恍然大悟

五洲四海、舉世聞名、高樓大廈、應有盡有


反義詞

高—矮、胖—瘦、明—暗、美—醜

忙—閑、新—舊、熟—生、冷—暖

重—輕、沉—浮、進(jìn)—出、升—降

香—臭、是—非、長(cháng)—短、老—少

慢—快、寬—窄、強—弱、窮—富

勝—敗、貴—賤、内—外、惡—善

加—減、清—濁、廉—貪、功—罪

正—偏、獎—罰、優—劣、勤—懶

進(jìn)—退、買—賣、正—反、愛—恨

貧—富、饑寒—溫飽、索取—奉獻

真誠—虛假、冷漠—熱忱、安全—危險

複雜—簡單、虛心—驕傲、熱情—冷淡

誠實—虛僞、傲慢—謙虛、懦弱—勇敢

醜陋—美麗、愚蠢—聰明


顔色

黃:金黃、杏黃、橙黃、鵝黃    

紅:火紅、粉紅、橘紅、桃紅

綠:嫩綠、翠綠、碧綠、墨綠

藍:寶藍、碧藍、蔚藍、湛藍


交換位置含義不同的詞

奶牛——牛奶、圖畫——畫圖

蜜蜂——蜂蜜、牙刷——刷牙

山上——上山、水池——池水

領帶——帶領、到(dào)達——達到(dào)

展開(kāi)——開(kāi)展、喜歡——歡喜

算盤——盤算、喜報——報喜>>>句子<<<


1、對(duì)子歌

雲對(duì)霧、雪對(duì)霜、和風對(duì)細雨

朝霞對(duì)夕陽、花對(duì)草、蝶對(duì)蜂

藍天對(duì)碧野、萬紫對(duì)千紅、桃對(duì)李

柳對(duì)楊、山清對(duì)水秀、鳥語對(duì)花香


2、關于天氣的諺語

蜻蜓低飛江湖畔,即將(jiāng)有雨在眼前

大雁北飛天將(jiāng)暖,燕子南歸氣轉寒

一場秋雨一場寒,十場秋雨要穿棉

朝霞不出門,晚霞行千裡(lǐ)

日落胭脂紅,無雨必有風

夜裡(lǐ)星光明,明朝依舊晴

今夜露水重,明天太陽紅

有雨山戴帽,無雨山沒(méi)腰

久晴大霧必陰,久雨大霧必晴


3、關于幫助的諺語

花要葉扶,人要人幫

贈人玫瑰,手有餘香

幫助别人的人,能(néng)得到(dào)别人的幫助

誠心能(néng)叫(jiào)石頭落淚,實意能(néng)叫(jiào)枯木發(fā)芽GO影院


4、關于祖國(guó)風光的諺語

上有天堂,下有蘇杭

峨眉天下秀,青城天下幽,三峽天下雄,劍門天下險

五嶽歸來不看山,黃山歸來不看嶽

桂林山水甲天下,陽朔山水甲桂林


5、關于思想方法的諺語

繩在細處斷,冰在薄處裂

親身下河知深淺,親口嘗梨知酸甜

莫看江面(miàn)平如鏡,要看水底萬丈深

花盆裡(lǐ)長(cháng)不出蒼松,鳥籠裡(lǐ)飛不出雄鷹

日日行,不怕千萬裡(lǐ);常常做,不怕千萬事(shì)


6、關于團結的諺語

人心齊,泰山移

人多計謀廣,柴多火焰高

一根筷子容易折,一把筷子難折斷

樹多成(chéng)林不怕風,線多搓繩挑千斤

一花獨放不是春,白花齊放春滿園


7、對(duì)聯

楊柳綠千裡(lǐ),春風暖萬家

黃莺鳴翠柳,紫燕剪春風

春風放膽來梳柳,夜雨瞞人去潤花

春風一拂千山綠,南燕雙歸萬戶春

霧鎖山頭山鎖霧,天連水尾水連天

綠水本無憂因風皺面(miàn),青山原不老,為雪白頭。

山山水水處處明明秀秀,晴晴雨雨時(shí)時(shí)好(hǎo)好(hǎo)奇奇

重重疊疊山,曲曲環環路,丁丁冬冬泉,高高下下樹

一徑竹陰雲滿地,半簾花影月籠紗。(北京頤和園月波樓)

樹紅樹碧高低影,煙濃煙淡遠近秋。(四川青城山真武殿)

四面(miàn)荷花三面(miàn)柳,一城山色半城湖。(山東濟南大明湖)

清風明月本無價,近水遙山皆有情。(江蘇蘇州滄浪亭)


8、歇後(hòu)語

八仙過(guò)海——各顯神通

孫悟空大鬧天宮——慌了神

韓信點兵——多多益善

張飛穿針——粗中有細

包公斷案——鐵面(miàn)無私

姜太公釣魚——願者上鈎

小蔥拌豆腐——一清二白

豬鼻子插蔥——裝象


9、名句

取人之長(cháng),補己之短

虛心使人進(jìn)步,驕傲使人落後(hòu)

有志者事(shì)竟成(chéng)。(後(hòu)漢書)

莫以善小而不為,莫以惡小而為之。(劉備

業精于勤,荒于嬉;行成(chéng)于思,毀于随。(韓愈)


10、珍惜時(shí)間的格言

少壯不努力,老大徒傷悲

花有重開(kāi)日,人無再少年

一日之計在于晨,一年之計在于春

黑發(fā)不知勤學(xué)早,白首方悔讀書遲

一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰

盛年不重來,一日難再晨。及時(shí)當勉勵,歲月不待人。(陶淵明)


11、描寫景色的詩句

明月松間照,清泉石上流。(王維)

江碧鳥逾白,山青花欲燃。(杜甫)

千裡(lǐ)莺啼綠映紅,水村山郭酒旗風。(杜牧)

山重水複疑無路,柳暗花明又一村。(陸遊)

水南水北重重柳,山後(hòu)山前處處梅。(王安石)

萬壑樹參天,千山響杜鵑。(王維)

漠漠水田飛白鹭,陰陰夏木啭黃鹂。(王維)

雨裡(lǐ)雞鳴一兩(liǎng)家,竹溪村路闆橋斜。(王建MV高清版)

穿花蛱蝶深深見,點水蜻蜓款款飛。(杜甫)

池上碧苔三四點,葉底黃鹂一兩(liǎng)聲。(晏殊)


12、描寫友誼的詩句

海内存知己,天涯若比鄰。(王勃)

海上升明月,天涯共此時(shí)。(張九齡)

久旱逢甘雨,他鄉遇故知。(汪洙)

歲寒知松柏,患難見真情。(無名氏)

千裡(lǐ)送鵝毛,禮輕情意重。(刑俊臣)


13、描寫月亮的詩句

小時(shí)不識月,呼作白玉盤

月來滿地水,雲起(qǐ)一天山

露從今夜白,月是故鄉明

峽深明月夜,江靜碧雲天


14、名言

知識是我們飛向(xiàng)天空的翅膀

思考可以構成(chéng)一座橋,讓我們通向(xiàng)新GO高清知識

天才是百分之一的靈感加上百分之九十九的汗水

科學(xué)的未來,隻能(néng)屬于勤奮而又謙虛的年輕一代

聰明在于學(xué)習,天才在于積累。(列甯)

世上無難事(shì),隻要肯登攀。(毛澤東)

為中華之崛起(qǐ)而讀書。(周恩來)

任何成(chéng)就(jiù)都(dōu)是刻苦勞動的結果。(宋慶齡)

書籍是人類進(jìn)步的階梯。(高爾基)


15、孔子的名言

溫故而知新

三人行,必有我師焉

學(xué)而時(shí)習之,不亦說(shuō)乎?

知之為知之,不知為不知,是知也>>>小常識<<<


1、市花

北京——月季花

洛陽——牡丹花

香港(1997年7月1日,香港回歸祖國(guó))——紫荊花

澳門——蓮花

成(chéng)都(dōu)——芙蓉花

綿陽——月季花


2、北京有名的公園

頤和園、圓明園、天壇、北海、景山、香山等等。長(cháng)城、故宮是世界聞名的古代建築,好姑娘TV人民大會(huì)堂、國(guó)家圖書館、中華世紀壇、首都(dōu)國(guó)際機場是著姑娘丁香花名的現代建築。


3、中國(guó)的組成(chéng)

我國(guó)有56個民族,比如漢族、藏族、回族、壯族、傣族、白族、蒙大地動漫古族等。有北京、上海、天津、重慶4個直轄市,香港、澳門2個特别行政區,黑龍江、河北、廣西、海南免費動漫、四川、台灣等28個省、自治區。


4、郵票被(bèi)稱為“微型百科全書”

世界上第一枚郵票出現在1840年的英國(guó)。1848年TV免費英國(guó)的阿切爾發(fā)明郵票打孔機。中國(guó)第一枚資源TV郵票是1878年清政府發(fā)行的大龍郵票。


5、節氣歌

春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連,

秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

(立春雨水驚蟄立夏小滿芒種(zhǒng)

立秋處暑寒露立冬小雪大雪

結語春分清明谷雨夏至小暑

大暑秋分白露霜降冬至小寒大寒)


6、名家名畫

唐朝戴嵩喜歡畫牛,他畫的《三牛圖》、《歸牧圖》是兩(liǎng)幅名姐姐成全畫。我國(guó)現代的齊白石喜歡畫蝦,徐悲鴻喜歡畫馬,李苦禅喜歡畫鷹。


7、著名童話

安徒生是丹麥著名童話作家,《賣火柴的小女孩》、《皇帝的新裝》、《海的女MVMV兒》,《醜小鴨》、《拇指姑娘》都(dōu)是他有名的作品。《格林童話》是德國(guó)的格林兄弟搜直播視頻集整理的,其中《灰姑娘》、《小紅帽》,《白雪公主》、《勇敢的小裁縫》都(dōu)是有名的作品。成全中文版還(hái)有英國(guó)的王爾德童話,德國(guó)的豪夫童話,中國(guó)GO影院的葉聖陶、張天翼童話都(dōu)是很有名的。


8、地動儀

張衡發(fā)明的地動儀是世界上第一台測定地震方向(xiàng)的儀器。


9、我國(guó)古代四大發(fā)明

造紙術、印刷術、火藥、指南針。

我國(guó)現代科學(xué)家錢學(xué)森和鄧稼先同其他科MV高清版學(xué)家一起(qǐ)攻關,研制出了原子彈、氫彈,并把衛星送上了天。


10、李四光

李四光是我國(guó)著名的地質學(xué)家,根據他的研究成(chéng)果,姐姐國語我國(guó)先後(hòu)找到(dào)了大慶油田、勝利油田直播大地、華北油田等大油田,摘掉了“中國(guó)貧油”的帽子。


11、宋慶齡

曾經(jīng)擔任中華人民共和國(guó)副主席,名譽主席,被好姑娘姑娘(bèi)海内外公認為20世紀最偉大的女性之一。《兒童時(shí)代》雜志是在她的關心在線高清版下創辦的。為紀念她,1982年5月,我國(guó)成(chéng)立了宋慶齡基金會(hu高清飄雪ì)。


12、孔子

孔子,名丘,字仲尼,生活在春秋時(shí)代,是我國(guó)偉大的思想家和教育家。國語動漫據說(shuō)有弟子三千,其中72人名氣很大。他的弟子把他的言高清中文版行記錄下來,編成(chéng)《論語》。


13、趙州橋

趙州橋,又叫(jiào)安濟橋,是隋朝石匠李春設計和參加建造的,距今已經(jīng)有13資源影院00多年了。清明上河圖是北宋張擇端畫的,距今已經(jīng)有800多年了。


14、十二生肖

子鼠、醜牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌狗、亥豬在線高清


15、聖誕節

每年的12月25日是西方的聖誕節,慶祝活動從12月24日晚上在線飄雪的聖誕夜開(kāi)始,一直持續到(dào)第二年的1月6日。


QQ:3522059602
Tel:0512-69565758